Velkomen til FolkRekrutt!

11.–12. november:

Vinstra vidaregåande skule

6.–7. januar 2018:

Vågåmo skule

10.–11. mars 2018:

Jørstadmoen skule

FolkRekrutt startar opp att hausten 2017. Dette blir tredje året kurset arrangerast.  Nytt av året er at ungdommar frå heile Gudbrandsdalen er velkomne til å vere med. Kurset er for alle mellom 10 og 18 år som likar folkemusikk og folkedans. Prosjektet er retta mot deg som spelar eit instrument, eller som har lyst til å lære deg folkedans eller folkesong. Du må ha spelt i minst to år for å delta. Dette gjeld ikkje innan song og dans.

Vi ønskjer velkomen til denne sesongen av FolkRekrutt!

Eg vil melde meg som deltakar på FolkRekrutt

Nysgjerrig på programmet?

Kven er lærarar i år?

NYTT I ÅR: Masterclass

I år tilbyr vi Masterclass til dei som har lang erfaring på sitt instrument, og ønskjer å bli betre i samspel med andre instrument, er nysgjerrig på ulike tradisjonar og ønskjer å lære meir om arrangering.

Lærarar:

Mads Erik Odde
Andreas Bjørkås
Vegar Vårdal

Kulturelle innslag

Kvar laurdag har vi eitt kulturelt innslag med kjende og inspirerande aktørar innan folkedans og -musikk.

Kulturelle innslag:

11. november: Camilla Granlien
6. januar: Sandum trio
10. mars: Martin Myhr

Tradisjonsbærarar

Kvar samling får vi besøk frå ein lokal kulturbærar.

Tradisjonsbærarar:

11.–12. november:
6.–7. januar: Amund Bjørgen
10.–11. mars: Ola Fjeldet

Takk til våre samarbeidspartnarar som gjer det mogleg for oss å gjennomføre FolkRekrutt!