Z

Praktisk informasjon

 Aldersgrenser for dei ulike tilboda

Halling

Aldersgrensa for å vere med er 6 år. Du treng ikkje å ha noko forkunnskap.

Toradar, trekkspel og fele

Aldersgrensa for å vere med er 6 år, og du må ha spelt i minst eitt år.

 

Kva kostar det?

300 kr pr deltakar for heile perioda.

 

Vi gler oss til å sjå deg som deltakar på FolkRekrutt!

Velkomen!

Eg vil melde meg på!

Ikkje ver redd for å ta kontakt med oss for å få meir informasjon.