Z

Praktisk informasjon

FolkRekrutt startar opp att hausten 2019. Dette blir femte året kurset blir arrangert. 

Aldersgrenser

for dei ulike tilboda:

Dans, song eller fele

Aldersgrensa for å vere med er 6 år. Skal du delta på fele må ha spelt i minst eitt år. Du treng ikkje å ha noko forkunnskap på song og dans.

Toradar eller trekkspel

Aldersgrensa for å vere med er 10 år, og du må ha spelt i minst eitt år.

Masterclass

For å delta på masterclass må du vere 10 år og vidarekomen på instrumentet ditt.

Kva kostar det?

Kurset kostar 800 kr pr sesong, dette inkluderar alle måltid. Betalingsinformasjon får du når du har registrert deg som deltakar på FolkRekrutt.

50 % søskenmoderasjon: 400 kr pr deltaker frå barn nr. to.                                                                   Eks: har to to barn betaler du 800kr+400kr=1200kr

Pakkeliste

Du tek sjølvsagt med det du vil, men dette må vere med: 

Sovepose
Liggeunderlag
Handklede
Instrument
Sko til å danse i (om du er dansar)

Vi gler oss til å sjå deg som deltakar på FolkRekrutt!

Velkomen!

Eg vil melde meg på!

Ikkje ver redd for å ta kontakt med oss for å få meir informasjon.