Har du spørsmål angåande FolkRekrutt: ikkje ver sjenert – send oss ei melding!

Om FolkRekrutt

FolkRekrutt er eit rekrutteringsprogram for vidarekommande unge folkemusikarar frå 6-18 år. Vi har som formål å driv opplæring av barn og unge innan tradisjonsmusikk og tradisjonsdans på tvers av kommunane og regionane i Gudbrandsdalen. Slik vil FolkRekrutt vere med å styrke miljøet blant barn og unge.

Kontaktperson: Mari Midtli
Telefon: +47 469 27 627