Om FolkRekrutt

FolkRekrutt er eit rekrutteringsprogram for vidarekommande unge folkemusikarar frå 6-18 år. Vi har som formål å drive opplæring av barn og unge innan tradisjonsmusikk og -dans på tvers av kommunar og regionar i Gudbrandsdalen. Slik vil FolkRekrutt vere med å styrke miljøet blant barn og unge.

 

FolkRekrutt startar opp att hausten 2019. Dette blir fjerde året kurset arrangerast. Ungdommar frå Gudbrandsdalen og omegn er velkomne til å vere med. 

Vi arrangerer tre kurshelger. Alle samlingane går frå laurdag føremiddag til søndag ettermiddag. Vi har fått tak i nokre av landets fremste utøvarar på sine instrument. Alle overnattar på skulen der samlinga er.

 

Aldersgrenser

for dei ulike tilboda:

Dans, song eller fele

Aldersgrensa for å vere med er 6 år. Skal du delta på fele må ha spelt i minst eitt år. Du treng ikkje å ha noko forkunnskap på song og dans.

Toradar eller trekkspel

Aldersgrensa for å vere med er 10 år, og du må ha spelt i minst eitt år.

Masterclass

For å delta på masterclass må du vere 10 år og vidarekomen på instrumentet ditt.

 

Engasjere & glede

Utvikle & inspirere

Samspel & fellesskap

Takk til våre samarbeidspartnarar som gjer det mogleg for oss å gjennomføre FolkRekrutt!

Eg vil vere med på FolkRekrutt 2017/18!