Om FolkRekrutt

FolkRekrutt er eit rekrutteringsprogram for vidarekommande unge folkemusikarar frå 6-18 år. Vi har som formål å drive opplæring av barn og unge innan tradisjonsmusikk og -dans på tvers av kommunar og regionar i Gudbrandsdalen. Slik vil FolkRekrutt vere med å styrke miljøet blant barn og unge.

Vi arrangerer tre samlingshelger og ein generalprøvedag denne sesongen, og håpar å kunne gjennomføre på ein trygg måte trass smitterestriksjonar. Vi har fått tak i nokre av landets fremste utøvarar på sine instrument. Målet denne sesongen er å bli kjent med musikk av komponisten fra Dovre Ole Hjellemo. Dette skal vi framføre på åpningskonserten til Gudbrandsdal Musikkfest med Kringkastingsorkesteret. Alle samlingane foregår saman med unge strykarar både på fele, bratsj og cello som også skal vere med på konserten. Vi kjem til å ha noko fellesøvingar med dei i løpet av samlingane. Dette skapar eit enda større miljø og ein får anledning til å bli kjent med ein annan sjanger.

 

 

 

 

 

 

 

Engasjere & glede

Utvikle & inspirere

Samspel & fellesskap

Eg vil vere med på FolkRekrutt 2017/18!