Om FolkRekrutt

FolkRekrutt er eit rekrutteringsprogram for vidarekommande unge folkemusikarar frå 6-18 år. Vi har som formål å drive opplæring av barn og unge innan tradisjonsmusikk og -dans på tvers av kommunar og regionar i Gudbrandsdalen. Slik vil FolkRekrutt vere med å styrke miljøet blant barn og unge.

FolkRekrutt har avlyst to samlingar våren 2021, men skal prøve til att i november.. Dette blir sjette året kurset arrangerast. Ungdommar frå Gudbrandsdalen og omegn er velkomne til å vere med. 

Vi arrangerer ein kursdag denne sesongen, og håpar å kunne gjennomføre på ein trygg måte trass covid-19. Vi har fått tak i nokre av landets fremste utøvarar på sine instrument. 

 

 

 

Aldersgrenser for dei ulike tilboda:

Dans, song eller fele

Aldersgrensa for å vere med er 6 år. Skal du delta på fele må ha spelt i minst eitt år. Du treng ikkje å ha noko forkunnskap på song og dans.

Toradar eller trekkspel

Aldersgrensa for å vere med er 10 år, og du må ha spelt i minst eitt år.

 

 

 

Engasjere & glede

Utvikle & inspirere

Samspel & fellesskap

Eg vil vere med på FolkRekrutt 2017/18!